Lamour V/s Latention

 Mone observé ki de nos zour, de plis en plis zen decourazé bonher. Zot renferm zot ek pa croir dan lamour. Ena mem souhaité ki zot ti née avan parski pou zot lamour  ti enkor existé.Ena ine transform zot en bourreau ek infliz lezot ban souffrans ki zot ine viv auparavan. Ena fer li inconciaman. Ena papilloné akoz la per lengazman. Souvent ena retrouv zot tou sel avec 2 fwa plis responsabilité. Trop souvan banne innocent paye pot cassé. Mo deman moi kot tou sa la ine commencé?Eski cé parski kitsoz ki importan et compté ine vine banalité? Eski noune fer fiction vine realité? Eski noune invente 1 mode de vie ki pousse a conformité?

Ena dimoune pou dire toi komunikation cé la base 1 relation. Par examp, dan 1 diskission , so parol ine bless toi, eski tone dir li ? Ou bien tone encaissé et ine al ploré ek ruminé dan to kwin et revine devan li com si de rien été. Parski sa lattitid la fer krwar ki to valid sa parol blessant la. Mo koné ena p dire moi mo kozé mem mé sa pa sanz nanié... Eski fasson tone exprim toi ti korek ? Eski tone hurlé? Eski tone enervé?Oubien tone posté sa lor facebook ou whatsapp pou fer li koné ki sa ine bless twa o lié met li assizé kozé?

Le zot pou dir toi ki konfians primordial pou relation la marsé. Boku plaignié " A li zalou. " " A li pa fer mwa konfians. " Line avoué twa li ena difficilté fer konfians de par so passé, premier ti mal entendu ki to fer ? To met santé kontrer , to kontray li ar lezot, to kozé san reflesi, to al koz ar lot zom/fam. Bizin montré li ki ena competition , ki ena lezot dimoune ki lé twa. Et si a la place to essay écout li et essay konpran kot sa mank de confians la sorti? si mo aid li dan la cuisine ? si mo assiz ar li pendan ki li p guet so match ? si nou fer 1 ti sorti zis nou dé? Et si mo offer li 1 ti zafer ki fer li plaizir pou montré li mo a lécoute ek mo rassure li? Eski pli importan mo confort mo ego ou bien essay arranz les choses parski sa dimoun la konté.

Nanié pa touletan rose dan lavi, mais sa pa vé dir ki li pa vo la penn. Kan to rencontre difikilté dan travay, to kité to alé? to abandoné? Non! To repar to ban errer, to apran de sa ek to avancé parski to konn so limportans. Li parey dan 1 relation, realiz linportans zefor des 2 coté. Fodé pas abandoné et nou bizin konpran ki cé pa lamour problem la mé dimoun ki pane konn montré twa ek servi li.

Apran fer la diférans entre 1 dimoune ki contan twa avec 1 dimoun ki p rod latention. Souvan nou rencontré bane dimoun ki éveil nou soif damour san lintention nourri li. Fodé pa to blam ek kondanne lamour. Blam sa dimoun kine donne toi foss lespwar alors ki li mem li pa ti koné ki li envi. Blam sa dimoun kinn zoué ar to sentiman zis akoz li per pou reste tousel. Blam sa dimoun ki pane apprecié twa a to juste valer.

Et si sakenn ti pran so responsabilité et pa engaz nou kan nou per ceki kapav tourn mal ? parski lamour cé 1 risk a prendre. Et si nou pa al vers 1 dimoune zis akoz nou per pou reste tousel ? parski lamour demande zefor et pa a sens unik. Et si nou pa perdi letan nou prosin kan o fond de nou nou enkor ena nou ex dan latet , dan leker ou dan la peau? Letan perdi pa kapav ratrapé et fodé pa nou égoist.

Redonne limportans bane zafer ki merité!

Reste touzour béni!

Alice o pei san mervey

(A suiv...)

Comments

Popular posts from this blog

Demotivated ?

About me

Work-in-progress